ČVUT – Fakulta Architektury

4. ročník, Atelier Karel/Šafařík

Pooport – „The true face of Everest“ se zabývá problematikou vyměšování, enormního množství volně se povalujících exkrementů podél cesty na vrchol, které postupně klesají do zóny tání a tím způsobují kontaminaci přilehlých vod.

Na projektu nadále pracuji a rozšiřuji jeho působnost. Rovněž se stal jedním z předmětů mého výzkumu v rámci doktorandského studia na VŠCHT.

Jedná se totiž o velmi aktuální a globální problém neskutečného rozsahu. Kontaminace vody je rizikem nejen v blízkém okolí Everestu, ale například i v Indii či Afrických zemích jako je Senegal. Tohoto problému si všimla i nadace Melindy a Billa Gatesových, kteří se do problematiky hlouběji ponořili a zjistili, že 1/5 dětí je odkázáno k smrti dříve než dosáhne věku 15 let, smrtelným se jím stává diarea neboli na naše poměry obyčejný průjem. Většina organizací léči až důsledky a posílá nákladnou lékařskou pomoc, opomíjejí ale příčinu. Tou je právě špatná hygiena, nedostatečný nebo spíše žádný kanalizační systém. Vybudování kanalizačního systému je finančně velice nákladný projekt a proto se nejspíš nikdy nedočká realizace. Gatesovi proto hledají řešení, které by si mohli zafinancovat jednotlivé země. Jedním z nabízených řešení je například Omni Processor do kterého by se ručně donášely splašky – ty zde jsou následně proměněny v tři složky a to sice pitnou vodu, hnojivo a metan, který slouží jako energie pro pohon tohoto zařízení. Omni Processor je aktuálně testován v Dakaru, kde zatím sklízí kladné ohlasy. Blýská se tedy na lepší časy?

Tento problém se začíná pomalu dotýkat i České republiky, nejenže je stále více oblíbené lezení a turistika, ale také stoupá počet rodin vlastnících domácí mazlíčky. Kolem frekventovaných turistických cest se nám tedy objevují v lesích exkrementy společně s vlhčenými ubrousky a podobně. Jsou zde v takovém množství, že je příroda nestíhá přirozeně likvidovat a stávají se rizikem pro místní faunu i flóru. Nemluvě o tom když se pak výkaly nachází na kameném podloží například v blízkosti lezeckých cest. Kamené podloží totiž není schopné rozkládat exkrementy vůbec a v případě deště je odplavování do přílehlých vodních toků ve kterých pak může dojít ke kontaminaci či eutrofizaci.

V projektu tedy řeším, důmyslný, komfortní systém, který by pomáhal této situaci předcházet a ponechal naši přírodu nedotčenou.

Věděli jste například, že psí exkrement by neměl patřit ani na kompost? Nejlepším řešením likvidace psích trusů je spláchnutí do toalety a to i za cenu vyšší spotřeby vody.

Spolupráce/dotazy: jankullhanek@gmail.com