ČVUT – Fakulta Architektury

5. ročník, Atelier Jaroš/Bednář – Diplomová práce

CZ

Loď typu Vokoun je 9 metrů dlouhá převozní loď určená pro Prahu, její ponor nepřesahuje 50 centimetru a disponuje vestavěným motorem o výkonu 22kW. Je tedy klasifikována jako malé plavidlo a slouží pro přepravu 12 osob. V práci jsem se zaměřil především na bezpečnost, komfort a snadnou údržbu. Jedním z hlavních cílů této práce je propojení tradičního a moderního designu lodí, odklonění se od zažitých historismů a navázání na vizuál pražské hromadné dopravy. V neposlední řadě se zaměřuje na oživení veřejného prostoru a zpřístupnění míst, která by byla jinak těžko dosažitelná.

Celá práce k nahlédnutí ZDE

EN

The Vokoun is a 9 meter long ferry designed for Prague, its draft does not exceed 50 centimeters and it has built-in motor with an output of 22kW. It is therefore classified as small vessel and is used to transport 12 people. I’m at work focused primarily on safety, comfort and easy maintenance. One of the main goals of this work is to connect the traditional and modern ship design, deviating from experienced historicism and a link to the visual of Prague’s public transport. Last but not least many focus on revitalizing public space and making it accessible places that would otherwise be difficult to reach.

Spolupráce/dotazy: jankullhanek@gmail.com

Best in design – 3. místo
Mezinárodní soutěž Graduation projects

https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/radiator-ktery-vam-vydrzi-i-sto-let-ondrej-pechal-si-za-nej-odnesl-hlavni-cenu-v-soutezi-best-in-design