CZ

Jmenuji se Jan Kulhánek (*1995), jsem průmyslový a produktový designér. Aktuálně studuji doktorský program VŠCHT – Fakulty ochrany životního prostředí se zaměřením na ekodesign. Ve své práci užívám především čisté, jednoduché linie vycházející ze základních geometrických tvarů. Důležitý je pro mě kontext navrhovaného produktu – jeho environmentální, sociální a ekonomické aspekty v rámci celého životního cyklu, dále pak využívání lokálních, obnovitelných zdrojů. Ve své práci se snažím předcházet vzniku negativních dopadů na naše prostředí již ve fázi designu pomocí metody posuzování životního cyklu.

Celý životopis k nahlédnutí ZDE

EN

My name is Jan Kulhánek (*1995), and I am an industrial and product designer. Currently, I am pursuing a doctoral program at VŠCHT – Faculty of Environmental Protection, focusing on ecodesign. In my work, I predominantly employ clean, simple lines derived from basic geometric shapes. The context of the proposed product holds significant importance to me, encompassing its environmental, social, and economic aspects throughout its entire life cycle. Additionally, I prioritize the utilization of local and renewable resources. Employing the life cycle assessment method, I strive to preemptively mitigate any adverse environmental impacts during the design phase